Γίνε δωρητής

Αρχική Γίνε δωρητής

“Δει δη χρημάτων, ω άντρες Αθηναίοι…”: αν συμφωνείτε με τις απόψεις μας και επιθυμείτε να διαδοθούν και να εφαρμοστούν, θα εκτιμούσαμε την οικονομική σας συνεισφορά, ώστε η κοινή μας επιθυμία να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν.

IBAN: GR94 0140 7040 7040 0231 0065 339
Δικαιούχος: Ευάγγελος Ακτσαλής του Αθανασίου
Τράπεζα: Alpha Bank