Εθνική Άμυνα, Εξωτερική πολιτική

Αρχική Service Εθνική Άμυνα, Εξωτερική πολιτική